Vi säger vad vi tycker. Och vi gör vad vi säger.

Ute i den stora världen

Hos Bluepack är CSR (Corporate Social Responsibility) en naturlig del av vardagen – och något som påverkar hur vi agerar i förhållande till vår omvärld.

Vi talar om företagets inställning och värderingar med våra samarbetspartners och uppmanar dem att ta till sig av vårt synsätt. Detta gäller särskilt i Indien, där vi investerar i olika stödprogram. Dessa investeringar sker bland annat i samarbete med utrikesdepartementets representanter på de aktuella platserna.

Värderingar i verksamheten

CSR spelar naturligtvis inte bara en viktig roll utåt. Vår profil bygger tvärtom på att vi även internt arbetar medvetet med CSR. Både inom organisationen som helhet och tillsammans med de enskilda medarbetarna, som hjälper till att hålla fanan högt.

– CSR har inte bara kommit för att stanna. Det har kommit för att växa citat: Poul Strandmark, VD, Bluepack

Stäng meny
×

Varukorg