Kontroll och dokumentation

Fasta, väl fungerande processer och sökbar dokumentation

Kontroll och dokumentation av Bluepacks produkter är viktigt för många av de kunder som använder våra flexibla emballagelösningar. Kraven på kontroll och dokumentation varierar från bransch till bransch. De allra flesta kunder behöver dock dokumentation för den Bluepack-lösning som de har valt för att hantera och transportera både små och stora mängder gods.

Dokumentation – en del av vår vardag

Fokus på kvalitet, kontroll och dokumentation är en fast och integrerad del av vardagen hos Bluepack. Vi samlar in och analyserar aktivt den dokumentation vi erhåller från samtliga leverantörer.

All relevant dokumentation gör vi sedan tillgänglig för våra kunder genom att sända den tillsammans med nödvändiga specifikationer via e-post.

Reklamation – seriös service, snabba svar

Vid eventuella reklamationer från Bluepack-kunder vill vi kunna agera snabbt. När ett problem uppstår är viktigt för oss att snabbt besöka vår kund och utvärdera problemet.

Spårbarhet är viktigt

Spårbarhet är mycket viktigt i samband med emballering och hantering av till exempel livsmedel och medicin. Produktens batchnummer osv. ger oss möjlighet att följa produkter bakåt i systemet om något skulle gå fel.

Nära kontakt med våra leverantörer

Vi har under hela processen nära kontakt med våra leverantörer, som bland annat får prover på den vara som våra kunder har reklamerat. Dialogen är snabb och effektiv, så att du som kund så fort som möjligt kan få det svar och den dokumentation samt uppföljning du behöver.

”Vi hittar en lösning …”

Tack vare att vi har en nära dialog med både kunder och leverantörer, kan vi snabbt återkomma med en lösning. Detta är viktigt för våra kunder, så att det inte blir avbrott i deras verksamhet och produktion.

Certifikat på vår höga kvalitet

Bluepack skaffar de certifikat och intyg som behövs när våra flexibla emballagelösningar ingår i kundernas lösningar för hantering och transport av varor.

Registrerat hos danska livsmedelsverket

Som leverantör till livsmedelsbranschen är Bluepack registrerat hos det danska livsmedelsverket. Livsmedelsverket kommer årligen på besök för att kontrollera våra papper och dokumentation.

Stäng meny
×

Varukorg