Bluepacks historia

Bluepacks historia är lång och har bidragit till en gedigen erfarenhet. Behovet av förpackningar från hushåll och företagskunder (t.ex. industri och detaljhandel) har förändrats betydligt sedan Bluepack startades 1953. Vi ständigt har utvecklat och justerat vårt utbud av förpackningslösningar, vilket speglar våra kunders förändrade behov.

År 1953 bildades det danska moderbolaget Dansk Sække Import A/S i Odense vilket idag Bluepack A/S. På den tiden var lantbruket vår största kund och användare av säckar med en stor efterfrågan på jutesäckar för spannmål. Jordbruket står fortfarande för en stor del av användningen av säckar, men det bredare sortimentet vi erbjuder idag gör att vi har kunder i många olika branscher.

Redan på 1980-talet var Bluepack ett av de första företagen som började utveckla specialanpassade storsäckar / big bags som matchade en helt ny och större volym i en mängd olika branscher. Storsäcken mottogs väl som en rationell och ny typ av förpackning som garanterade slutkunden prisvärda leveranser av stora mängder råvaror till dörren. Storsäckar / big bag är idag på alla sätt Bluepacks största artikel. År 1999 bildades det av moderbolaget helägda dotterbolaget Säckimporten i Sverige vilket idag Bluepack AB.

Nya produkter och möjligheter

Under de senaste fem åren har det hänt mycket i branschen. Utvecklingen på av både konstruktionssätt och materialsammansättningar har lett till många nya möjligheter. På Bluepack är vi ständigt på jakt efter nya lösningar på uppdrag av våra kunder, vilket ger nya möjligheter för nya och mer flexibla förpackningslösningar.

Ledning

Direktör Poul Strandmark började på företaget 2007 som vice VD för Bluepacks drift. En del av hans uppdrag var att modernisera och effektivisera företaget utifrån den ursprungliga andan. Detta görs i samråd med en professionell styrelse som sedan har fastställts. Styrelsen bidrar med en bred förståelse för ekonomi, management / operationer, internationella och tekniska förhållanden.

Lagarbete – arbetsmiljö som håller i det långa loppet

Big bag, jutesäckar, vedsäckar, nätsäckar och vävda PP-säckar är vardag för Bluepack och vi har en grupp kompetenta medarbetare som specialiserat sig på lösningar som underlättar för våra kunder. Vi använder oss av ett serviceinriktat lagarbete som håller i det långa loppet, både för oss själva och för våra kunder. Det är viktigt att Bluepack ska vara en arbetsplats där det är roligt att gå till jobbet.

Ansvar till den enskilde

Organisationen inom Bluepack är platt och varje enskild medarbetare har stort ansvar. Det betyder att du som kund alltid möts av en medarbetare som har kunskap och kompetens för att kunna hjälpa dig.

Ansvar och CSR

Vi säger vad vi tycker. Och vi gör vad vi säger.

Ute i den stora världen

Hos Bluepack är CSR (Corporate Social Responsibility) en naturlig del av vardagen – och något som påverkar hur vi agerar i förhållande till vår omvärld. Vi talar om företagets inställning och värderingar med våra samarbetspartners och uppmanar dem att ta till sig av vårt synsätt. Detta gäller särskilt i Indien, där vi investerar i olika stödprogram. Dessa investeringar sker bland annat i samarbete med utrikesdepartementets representanter på de aktuella platserna.

Värderingar i verksamheten

CSR spelar naturligtvis inte bara en viktig roll utåt. Vår profil bygger tvärtom på att vi även internt arbetar medvetet med CSR. Både inom organisationen som helhet och tillsammans med de enskilda medarbetarna, som hjälper till att hålla fanan högt.

“CSR har inte bara kommit för att stanna. Det har kommit för att växa citat” – Poul Strandmark, VD, Bluepack

Stäng meny
×

Varukorg