Produktkontroll & Dokumentation

Lagar, regler och förordningar anger dagordningen i de flesta branscher och för de flesta av våra kunder. Bluepacks rådgivning utgår från en kunskap om emballage för transporter som alltid är uppdaterad med de krav som du måste leva upp till i din bransch. Vi tar med nya förordningar i våra kvalitetskrav och processer när de blir godkända – inte när de träder i kraft. Därmed ligger både du och vi alltid i framkant.

Fasta, väl fungerande processer och sökbar dokumentation

Kontroll och dokumentation av Bluepacks produkter är viktigt för många av våra kunder.Kraven på kontroll och dokumentation varierar från bransch till bransch, men de allra flesta kunder behöver dock dokumentation för den Bluepack-lösning som de har valt för att hantera och transportera både små och stora mängder gods.

Fokus på kvalitet, kontroll och dokumentation är en fast och integrerad del av vardagen hos Bluepack.
Vi samlar in och analyserar aktivt den dokumentation vi erhåller från samtliga leverantörer.

All relevant dokumentation gör vi sedan tillgänglig för våra kunder genom att skicka den tillsammans med nödvändiga specifikationer via e-post.

Reklamation – seriös service, snabba svar

Vid eventuella reklamationer från Bluepack-kunder vill vi kunna agera snabbt. När ett problem uppstår är viktigt för oss att snabbt besöka vår kund och utvärdera problemet. Vi har nära kontakt med våra leverantörer och vid eventuell reklamation mottar de prover på den gällande varan. Dialogen är snabb och effektiv, så att du som kund så fort som möjligt kan få det svar och den dokumentation samt uppföljning du behöver. Tack vare den nära dialogen så kan vi snabbt återkomma med en lösning vilket är av yttersta vikt för våra kunder, så att det inte blir avbrott i deras verksamhet och produktion. Du kan läsa mer om reklamationer i våra köpvillkor.

Spårbarhet och certifikatär viktigt

Spårbarhet är mycket viktigt i samband med emballering och hantering av till exempel livsmedel och medicin. Produktens batchnummer osv. ger oss möjlighet att följa produkter bakåt i systemet om något skulle gå fel. Bluepack skaffar de certifikat och intyg som behövs när våra flexibla emballagelösningar ingår i kundernas lösningar för hantering och transport av varor.

Som leverantör till livsmedelsbranschen är Bluepack registrerat hos det danska livsmedelsverket.
Livsmedelsverket kommer årligen på besök för att kontrollera våra papper och dokumentation.

Stäng meny
×

Varukorg